ལག་རྩེད་སྤོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནས་བཟུང་སྤྱི་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་བོད་པ་ཨིལ་དྷ་ཧྥ་རན་སི་ནང་ཡོད་པ་ཚོར་ལག་རྩེད་སྤོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ས་གནས་པོག་ཏ་མོང་ཐ་རལ༼ 

Search